Stadsodling

Fågel Fenix Stadsodling/utegrupp är nu inne på sitt andra år. Tanken

 är att kunna närodla ekologiskt i stadskärnan. Utegruppen utför

 dessutom enklare trädgårdsuppdrag såsom gräsklippning etc.

 

Säsongen för stadsodlingen är snart slut. Enstaka rädisor och morötter finns kvar.

Det är självplock som gäller till marknadsmässiga priser. Säsongen har varit

mycket produktiv och stadsodlingen kommer att fortsätta som planerat.