Stadsodling

Fågel Fenix Stadsodling/utegrupp är nu inne på sitt andra år. Tanken

 är att kunna närodla ekologiskt i stadskärnan. Utegruppen utför

 dessutom enklare trädgårdsuppdrag såsom gräsklippning etc.

 

Säsongen för stadsodling är slut. Börjar igen våren 2020.

Det är självplock som gäller till marknadsmässiga priser. Säsongen har varit

mycket produktiv och stadsodlingen kommer att fortsätta som planerat.